Forside  |  Om projektet Søgning
Platform
VIDENsDELING
og
VALIDERING
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Platform om procedurer og metoder
ved kliniske, laboratoriemedicinske, billeddiagnostiske, diætetiske og laboratorieteknologiske
afdelinger og enheder på Sjælland

Velkommen.

Denne platform udspringer af et vidensdelingsprojekt, som gennemføres i samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol og professionsafdelinger på Sjælland med en teknologisk, ernæringsmæssig og/eller sundhedsmæssig tilgang.

De primære formål med projektet er dels at give afdelinger inden for de anførte professionsområder mulighed for at dele viden om hinandens konkrete procedurer og anvendte metoder og eventuelt disse procedurers og metoders validering til gensidig inspiration og nabohjælp, dels at styrke kvalitetsudviklingsaspektet i de videregående uddannelser af afdelingernes personale.

Deltagende professionsområder i projektet er:

Klinisk Biokemi Klinisk Diætetik Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Klinisk Immunologi Laboratorie- og Procesteknologi Klinisk Mikrobiologi Klinisk Neurofysiologi Patologisk Anatomi Diagnostisk
 Radiografi
Klinisk Biokemi Klinisk Diætik Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk Immunologi Laboratorie- og Procesteknologi Klinisk Mikrobiologi Klinisk Neurofysiologi Patologisk Anatomi og Diagnostisk Cytologi Diagnostisk Radiografi

Naviger i øvrigt via menubjælken foroven. (Har du problemer - se disclaimer)

Du kan se flere detaljer om projektet ved at klikke på "Om projektet" i øverste menubjælke.

Nogle links fra platformen vil være afskærmet med adgangskoder, hvor kun relevante projektdeltagere har adgang. Kontakt eventuelt projektleder, Eigil Vejergang (eive@phmetropol.dk), for yderligere information.

God fornøjelse.